KindCoach

Relatie/Ontwikkeling/Familie/​Balans

Je kind maakt in zijn ontwikkeling periodes door waarbij het minder lekker in zijn vel zit. Soms zijn hier duidelijke oorzaken voor en kun je je kind zelf goed helpen, maar het kan ook zijn dat je niet precies weet wat er is of dat je je kind even niet zelf op weg kan helpen.

 

Bij mij kun je met allerlei vragen over het opgroeien en ontwikkelen van je kind terecht. Je kind is angstig, hij of zij kan slaap- of eetproblemen ervaren, moeite hebben met het aangaan van vriendschappen, faalangstig zijn, passiviteit tonen, hevige boosheid uiten of anderzins uiting geven aan de onbalans die het ervaart. Een  kind maakt deel uit van verschillende  systemen met elk hun eigen subcultuur. Ik kijk hierom ook naar de context van de hulpvraag van het kind. Wanneer heeft het kind geen last van zijn/ haar probleem, is bijvoorbeeld een vraag die je mij zult horen stellen. Ik kijk naar het kind vanuit een holistische benadering. 

 

“Het geheel is meer dan de som der delen”. 

 

Een kind maakt deel uit van een systeem. Een systeem bestaat uit een groep mensen die een afhankelijkheid ten opzichte van elkaar hebben en/ of die hetzelfde doel nastreven, zoals een familie,  een gezin, een klas of een sportclub. Als individu passen we onszelf aan, aan de waarden en normen die binnen deze systemen met hun zogeheten subculturen eigen zijn. Dit is niks vreemds, want het zit in ons als mens dat we graag ergens bij horen. Het schept ook orde in een groep met allemaal verschillende mensen. Wanneer we onze eigen kwaliteiten niet  (er)kennen, niet durven te laten zien of voortdurend ondergeschikt maken aan de groepsnormatiek, gaan we ons ongemakkelijk of ongelukkig voelen. Dit kan er ook toe leiden dat we gedrag ten toon spreiden waarvan we denken dat het ons verder helpt, maar meestal is dat maar van korte duur zo en lopen we vast. Door op zoek te gaan naar de eigen gouden stippen van een kind en in gesprek te komen met ouders, soms ook de school of de (sport)club creeren we samen weer mogelijkheden zodat jouw kind zich weer  vrijelijk kan uiten.

 

 

Prive coaching

Seminars

Workshops