Methodes

Speltherapie/Individuele gesprekken/Familieverbanden

 

Kindcoaching is een zeer eigentijdse manier om kinderen te leren zich bewust te worden van zichzelf, van hun eigen mogelijkheden, hun kwaliteiten en talenten. Ik leer uw kind dat het deze kwaliteiten kan benutten om hun (meestal) dagelijkse problemen de baas te worden. Er bestaat niet een passende methode voor ieder kind. Er zijn verschillende middelen die ik steeds op een bewuste manier inzet. Ieder kind is uniek, iedere situatie is anders en elke coaching gaat hierom ook weer op een geheel eigen wijze.

 

Ik hanteer wel een vaste werkwijze, zo doorloop ik de stappen van een voor uw kind op maat gemaakt en vooropgezet plan en kunt u ook de ontwikkelingen van uw kind volgen.  

 

Eerst maken we vrijblijvend kennis met elkaar, zo kunt u zien of ik volgens u de kindcoach ben die u zoekt. Als er een klik is en u besluit van mijn diensten gebruik te willen maken, gaan we over naar de intakefase. Wanneer u een intakeformulier heeft ingevuld bespreken we samen de hulpvraag van uw kind. Afhankelijk van uw wensen en mijn inschatting, bekijken we of uw kind direct aansluit bij dit gesprek. Na het vaststellen van de hulpvraag maak ik een plan op maat. Zoals u wellicht al hebt gelezen, werk ik met creatieve middelen, dat kunnen zijn kaartspelletjes, teken en verfopdrachten, knutselen of toneelopdrachten.

Deze middelen zet ik op een bewuste manier in, zo werken we naar het behalen van een vooraf gesteld doel toe. Tussentijds zal ik contact met u hebben over de ontwikkelingen van uw kind, zo kunnen we tijdig afstemmen of het vooraf gestelde doel wordt behaald of dat het doel moet worden bijgesteld.

 

Afhankelijk van de hulpvraag zal ik met u overleggen hoeveel sessies er nodig zijn.

Uiteraard kunnen we ook na elke sessie een korte evaluatie hebben (telefonisch of per mail)

Ik start met tenminste 3 sessies en zal eindigen na 8 sessies.

 

Voor vragen over tarieven kunt u mij altijd benaderen.

Kids Skills: stappenplan

Coachee: spelmethode

Cogmed: geheugentraining