Minder is het nieuwe meer!

Minder is het nieuwe meer! Doe jij al mee?

Ik zie een nieuwe trend om mij heen ontstaan.

Steeds meer mensen lijken zich af te vragen waarvoor ze doen wat ze doen en wat het hen eigenlijk naast een goed inkomen echt oplevert? Er wordt hard gewerkt vaak door beide ouders, want de samenleving is zo ingericht dat we meestal een dubbel inkomen nodig hebben om onze lasten en ook de lusten te kunnen dragen. Zo willen we meerdere keren op vakantie per jaar, comfortabel wonen en daar hoge eisen aan stellen, onszelf status toekennen door luxe artikelen te kopen en niet te vergeten, de kinderen! Onze bloedjes mag het immers aan niets ontbreken?! We willen vaak alles en ook nog een beetje snel graag. Pas als we dit alles op orde hebben zijn we geslaagd in het leven en gelukkig en voldaan, of toch niet?!

Zo wel beschouwd levert het nastreven van het hebben van dit alles toch niet perse de voldoening en het geluk op, waar we naar op zoek zijn. De hoge eisen die we deels onszelf opleggen heeft ook haar keerzijden. Zo voelen velen van ons zich vaak geleefd en zijn we voortdurend op zoek naar het vinden van rust en balans in ons hectisch bestaan. We kunnen natuurlijk ook tussendoor gewoon nog meer op vakantie gaan, maar ja dan moet er wel weer eerst het geld voor die vakantie verdiend worden en dat doorbreekt de cirkel dus niet. Gelukkig worden we ons hier met elkaar meer en meer bewust van al willen we tegelijkertijd (tenminste ik niet) ook niet met veel minder levensgenot genoegen nemen.

Het fijne is dat hoeft ook niet! Levensgenot haal je uit de wijze waarop je naar dat genot kijkt en dit vervolgens vormt geeft. In de afgelopen jaren heb ik van verschillende mensen geleerd 'Minder is Meer'. Ik kende al de toepassing van 'Less is More' vanuit de hoek van de woninginrichting, maar nu pas ik het ook bewuster toe in mijn eigen levensstijl. Minder willen hebben draagt er toe bij dat mijn gezin en ik minder gejaagd door het leven gaan en het mooie van alles is dat ikzelf en wij met elkaar hierdoor veel MEER samen beleven en MEER voldoening ervaren.

Misschien dat je leest dat ik denk dat hard werken niet gelukkig maakt? Dat bedoel ik niet!

Wat ik bedoel is, dat volgens mij hard werken op zich niet een doel is dat gelukkig maakt. Hard werken omdat je iets nastreeft, omdat je iets wilt realiseren, omdat je een bijdrage wilt leveren aan een (gezamelijk) hoger doel dat geeft op de langere termijn het geluk waar we als mens denk ik naar op zoek zijn. En wat een geluk dat wij hier over het algemeen in het westen op die manier naar werk en zingeving kunnen kijken.

Wat maakt een mens gelukkig denk jij en wat geeft echt voldoening op de langere termijn?

In mijn zoektocht naar antwoorden op deze vraag is er één antwoord dat steeds terugkomt.

CREATIVITEIT. Als een mens vorm mag geven aan iets, aan een proces en daar een eigen bijdrage in mag hebben, dan geeft dat voldoening en een werkelijk gevoel van slagen. Het creëren van iets, iets wat er eerst niet was en dat (mede) door jouw toedoen iets goeds, gaafs, moois, vernieuwends of beters oplevert. Hoe brengen we dit in deze tijd en in ons huidig bestaan en in onze opvoeding in de praktijk?

Zoals eerder gezegd, door niet alles nu meteen te moeten willen hebben. Hierdoor schep je ruimte om de eigen creativiteit te ontdekken. Alles wat je je kunt voorstellen is zo ongeveer te koop, behalve trots, eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfverwezenlijking.

Wil jij je kind alles geven? Bouw dan elke dag bewust aan deze vier pijlers. Geef jezelf en je kinderen MEER door ze minder te geven, zodat ze zelf aan de slag mogen gaan, zelf ontdekken waar hun interesses, talenten en uitdagingen liggen. Minder geven zit hem niet alleen in minder speelgoed kopen maar door na te denken of het een beroep doet op de creativiteit en het zelf-oplossend vermogen. Als je je kind of de kinderen waarmee je werkt aanzet tot creatief handelen zullen er fantastische dingen en momenten ontstaan en zullen zij en jij MEER genieten.

Hier enkele ideeën om je op weg te helpen en ik ben benieuwd wat jij zelf allemaal voor leuks bedenkt!

Laat een kind eens wat vaker;

-Zelf een zaadje planten en dit zelf verzorgen

-Een maaltijd bedenken, hier zelf de producten voor mogen uitzoeken en dit zelf mogen helpen bereiden.

-Iets mogen ontwerpen en dit zelf mogen bouwen of maken, bijvoorbeeld door te klussen of iets te naaien.

-Zelf de weg mogen bedenken of een speurtocht mogen uitzetten.

-Een bij de leeftijd passend probleem of vraagstuk voorleggen.

#trots #eigenwaarde #zelfvertrouwen #zelfverwezenlijking #creativiteit

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us