Opvoedkracht

Sinds enkele weken rijst er de vraag wel of geen verplichte opvoedcursus voor ouders?

Deze discussie werd opnieuw gevoerd in de week tegen kindermishandeling november dit jaar.

Het is opmerkelijk dat een positieve intentie, namelijk het vergroten van opvoedingsvaardigheden bij ouders/ verzorgers, direct wordt gekoppeld aan het onderwerp kindermishandeling of misbruik. Veel ouders kunnen zich niet identificeren met het onderwerp mishandeling en dus blijkt uit de reacties van ouders dat zij denken dat zij het wel goed doen, immers zij doen hun kinderen dat niet aan. Ouders die hun kinderen wel mishandelen of misbruiken vragen mijns inziens ook om een heel andere benadering dan ouders die opvoed- of ontwikkelingsvragen hebben.

Is een opvoedtraining of cursus iets dat we (aankomende) ouders moeten willen opleggen? Misschien... , maar vanuit welke vraag? We willen als ouders en verzorgers het graag goed doen voor onze kinderen en tja wat is goed? Termen als consequent optreden, structuur bieden, positief opvoeden, we kennen ze in meer of mindere mate en zijn gelukkig veelal ook in staat het toe te passen.

Deze tijd waarin we sterk kijken naar de kracht van elk individu vraagt naast bovengenoemde zaken om nieuwe opvoedingsvaardigheden. Vanuit welke visie voeden we kinderen anno 2016/2017 op? Pimpelpaars benaderd kinderen vanuit de algemene definitie dat

opvoeden betekend dat je jezelf verbindt met de identiteit van een kind.

Om je als ouder/ verzorger/ docent te kunnen verbinden met de persoon die een kind is, zul je je eigen verwachtingen en (voor)oordelen gedeeltelijk moeten kunnen loslaten.

Kun jij jouw kind met een open mind bekijken en ben je oprecht nieuwsgierig naar het kind dat onder jouw dak opgroeit? Dit vraagt van ons om een specifieke en toch alledaagse benadering. Echt in gesprek zijn met een kind geeft ons informatie over de persoonlijke kwaliteiten van een kind in ontwikkeling. Ieder van ons die met kinderen te maken heeft zal weleens vragen hebben over het gedrag van een kind. We willen het gedrag dat het kind laat zien begrijpen, uitleggen, onderzoeken of verklaren en struinen daarvoor onder andere heel internet af. We voeren legio gesprekken met het kindcentrum, de school, de huisarts, het wijkteam enzovoorts, maar vaak vergeten we het kind zelf om zijn/ haar hulpvraag voor ons te verduidelijken, simpelweg, omdat we niet weten hoe!

Pimpelpaars werkt behalve als coach voor kinderen ook als coach voor ouders.

Door middel van een workshop 'In gesprek met je kind', krijg je bij mij tools aangereikt om op een ontspannen en open wijze meer over je kind te weten te komen. Je leert hoe je jouw kind begeleidt naar autonomie. Want dat is het mooie aan deze tijd, er is meer dan vroeger ruimte voor- en behoefte aan eigenheid en diversiteit, zodat een ieder van ons het beste van zichzelf kan geven. Opvoeden is niet langer meer vooral het proces waarin we ons kind aangepast gedrag aanleren. Opvoeden is bijdragen aan de kwaliteiten die een jong mens in zich heeft. Zoals je wellicht al eens op mijn website gelezen hebt sluit voor mij de uitspraak van Galileo Galilei hier geheel op aan; "Je kunt een mens niets leren; Je kunt hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf."

Wil jij ook leren hoe je echt in gesprek kunt zijn met je kind? Meld je dan vooral graag aan voor de workshop 'In gesprek met je kind'. Onder het genot van een kop koffie of thee oefenen spelenderwijs handige en leuke gesprekstechnieken en je krijgt bovendien tools mee om thuis met je kind te oefenen.

Ik kijk er naar uit om samen met jullie te sparren over jullie inzichten en opvoedervaringen.

Deze interactieve workshop staat gepland op Woensdagochtend 1 februari 2017 vanaf 9.30u tot 11.00u bij Lunchcafe In de Roos, te 's Hertogenbosch. Deze workshop is geschikt voor ouders/ verzorgers met kinderen in de leeftijd van 5 tot 13 jaar.

Deelname kan door je op te geven voor de workshop via mijn website www.pimpelpaars.nu onder Book online!

Alleen bij voldoende belangstelling (min. 10 en max. 15 personen) kan de workshop doorgaan.

Inschrijven kan tot Maandag 9 januari 2017. De kosten voor deelname zijn 8,00 euro p.p.

Bij meer inschrijvingen zal er mogelijk een extra bijeenkomst ingepland worden.

#zelfverwezenlijking #welbevinden

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us